Radu-Gadu 2.4

Developer's description
Published by RNS:: on 16 May 2018

"Darmowy klient Gadu-Gadu dla palmtop?w z..."

Radu-Gadu jest pierwszym i jedynym w pe³ni funkcjonalnym klientem Gadu-Gadu dla palmtopów z systemem Palm OS.
Z Radu-Gadu mo¿esz korzystaæ po po³¹czeniu siê palmtopa z Internetem:

- u¿ywaj¹c palmofonu typu Treo.
- za pomoc¹ WiFi w domu lub na mieœcie.
- kabelkiem, podczerwieni¹ lub bluetooth-em - do komórki.
- u¿ywaj¹c modemu do³¹czanego do palmtopa.
- kabelkiem, podczerwieni¹ lub bluetooth-em do PC.Wtyczki do Radu-Gadu - znacznie rozszerzaj¹ mo¿liwoœci programu:
- Radu-Gadu Katalog - dodaje obs³ugê Katalogu Publicznego
- Radu-Gadu Sygna³y - rozszerza opcje okienka "Opcje - Sygna³y"
- Radu-Gadu Bitmapy - dodaje ikony w wysokiej rozdzielczoœci

i inne...
 • Size

  110.42 KB
 • License

  Freeware
 • OS

  Palm
 • Updated

  16 May 2018
 • Downloads

  521 (1 last week)

Top user review

There are no user reviews. Be the first to review this software.

Antivirus information

Download3K has downloaded and tested Radu-Gadu on 16 May 2018 with some of Today's best antivirus engines and you can find below, for your convenience, the scan results:
 • Avast:

  Clean
 • Avira:

  Clean
 • Kaspersky:

  Clean
 • McAfee:

  Clean
 • NOD32:

  Clean
Radu-Gadu Antivirus Report

Email me updates

You need to log in before you can access this feature.
User rating
3/5 (1 votes)
Good
Your rating
Your review